Kommunal- og regionalvalgloven § 88

 1. § 88
  Valgbestyrelsen i kommunen underskriver valgbogen straks efter valgets opgørelse og afleverer den til kommunalbestyrelsen. I særskilte pakker sammenbindes
  1. 1) valgkortene,
  2. 2) de stemmesedler, der ikke er udleveret,
  3. 3) de stemmesedler, der er tilbageleveret,
  4. 4) de stemmesedler, der er ombyttet,
  5. 5) de afgivne blanke og andre ugyldige stemmesedler,
  6. 6) de gyldige stemmesedler, således at de personlige stemmer for hver kandidat, listestemmerne for hver kandidatliste og stemmerne for hvert listeforbund samles i pakker for sig, og
  7. 7) brevstemmematerialet.
 2. Stk. 2.
  Hver pakke påtegnes om indholdet og forsegles. Pakkerne og det øvrige valgmateriale opbevares og tilintetgøres efter reglerne i § 106.
 3. Stk. 3.
  Senest dagen efter valgets opgørelse sender valgbestyrelsen en kopi af valgbogen til økonomi- og indenrigsministeren.