Kommunal- og regionalvalgloven § 71

 1. § 71
  Valgstyrerne gennemgår brevstemmerne inden afstemningens begyndelse og om nødvendigt 1 eller 2 dage før valgdagen. Yderkuverterne åbnes, og det undersøges, om brevstemmerne kan komme i betragtning. Ved gennemgangen, herunder ved undersøgelsen og afgørelsen af, om en brevstemme kan komme i betragtning, skal medvirke mindst 2 valgstyrere.
 2. Stk. 2.
  En brevstemme kan ikke komme i betragtning, såfremt
  1. 1) afsenderen ikke er opført på valglisten eller ikke længere har fast bopæl i kommunen henholdsvis regionen,
  2. 2) afsenderen er død inden valgdagen,
  3. 3) yderkuverten indeholder flere end ét følgebrev og én konvolut til hvert af de pågældende valg,
  4. 4) der ikke er anvendt det brevstemmemateriale, som økonomi- og indenrigsministeren har tilvejebragt,
  5. 5) den foreskrevne fremgangsmåde ved brevstemmeafgivningen ikke har været fulgt eller
  6. 6) brevstemmen ikke er afgivet inden for de frister, der er nævnt i § 62, stk. 1, § 63, stk. 3, og § 64, stk. 2 og 3.
 3. Stk. 3.
  Er der fra samme vælger modtaget mere end én brevstemme til hvert valg, der kan komme i betragtning, kommer kun den sidst afgivne brevstemme i betragtning.