Kommunal- og regionalvalgloven § 63

 1. § 63
  Vælgere, der opholder sig på Færøerne eller i Grønland, kan brevstemme på de færøske eller grønlandske folkeregistre eller hos en stemmemodtager, der er udpeget af økonomi- og indenrigsministeren.
 2. Stk. 2.
  Vælgere, der opholder sig i udlandet, kan brevstemme på en dansk diplomatisk eller konsulær repræsentation eller hos en stemmemodtager, der er udpeget af økonomi- og indenrigsministeren.
 3. Stk. 3.
  Brevstemmeafgivning kan finde sted fra den 3. tirsdag i august måned i valgåret.
 4. Stk. 4.
  Økonomi- og indenrigsministeren sørger for, at de danske repræsentationer og andre stemmemodtagere i udlandet bliver underrettet om dagen for afholdelse af de kommunale og regionale valg.