Kommunal- og regionalvalgloven § 33

  1. § 33
    Kandidatlister, hvis listebetegnelse er navnet på et parti, der den 1. august i valgåret er opstillingsberettiget til folketingsvalg, eller i hvis listebetegnelse indgår et sådant navn, skal tildeles partiets bogstavbetegnelse til folketingsvalg. Tilsvarende gælder kandidatlister, hvis listebetegnelse er navnet på det tyske mindretals parti, eller listebetegnelser, hvori dette navn indgår.
  2. Stk. 2.
    De bogstavbetegnelser, der er omfattet af stk. 1, kan ikke tildeles andre kandidatlister.
  3. Stk. 3.
    Snarest muligt efter det tidspunkt, der er anført i stk. 1, bekendtgør økonomi- og indenrigsministeren i Statstidende, hvilke bogstavbetegnelser der er tildelt de partier, der er nævnt i stk. 1.