Kommunal- og regionalvalgloven § 22

 1. § 22
  Senest tirsdagen 13 uger før valgdagen bekendtgør kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet på kommunens henholdsvis regionens hjemmeside og i de stedlige dagblade eller lokalaviser
  1. 1) antallet af dem, der skal vælges,
  2. 2) antallet af stillere for en kandidatliste,
  3. 3) fristerne for tidligste og seneste indlevering af kandidatlister, jf. § 23, stk. 1, 1.-3. pkt., og
  4. 4) dag og tid for afstemningen.
 2. Stk. 2.
  Bekendtgørelsen efter stk. 1 skal tillige indeholde en kort redegørelse for, hvilke personer der har ret til at udøve valgret og stille op som kandidat til kommunalbestyrelsesvalget henholdsvis regionsrådsvalget, herunder om betingelserne for, at disse rettigheder tilkommer herboende udlændinge.