Kommunal- og regionalvalgloven § 13

 1. § 13
  For hver kommune og hver region vælges en valgbestyrelse senest tirsdagen 13 uger før valgdagen.
 2. Stk. 2.
  Valgbestyrelsen varetager følgende opgaver:
  1. 1) Modtager og godkender kandidatlister samt anmeldelser om listeforbund og valgforbund,
  2. 2) tilvejebringer stemmesedler og opslag,
  3. 3) forestår den endelige opgørelse af afstemningen (fintællingen), jf. dog stk. 3, og
  4. 4) forestår opgørelsen af valget.
 3. Stk. 3.
  Valgbestyrelsen i kommunen forestår fintællingen af såvel kommunalbestyrelsesvalget som regionsrådsvalget. Regionsvalgbestyrelsen kan foretage en fornyet fintælling af regionsrådsvalget, enten af hele stemmematerialet eller dele deraf, jf. § 80.