Kommunal- og regionalvalgloven § 107 a

  1. § 107 a
    Udgifterne ved en folkeafstemning, der afholdes efter kapitel 11 a, afholdes af kommunen, jf. dog stk. 2.
  2. Stk. 2.
    Udgifter til porto til forsendelse af brevstemmer afholdes af den myndighed eller institution, som stemmemodtageren repræsenterer.