Kommunal- og regionalvalgloven § 105 k

  1. § 105 k
    Sammenpakningen og afleveringen af afstemningsmaterialet, herunder valgbogen, efter opgørelsen af folkeafstemningen foregår i overensstemmelse med § 88, stk. 1 og 2, med de ændringer, der følger af afstemningens karakter og af dette kapitel.
  2. Stk. 2.
    Senest dagen efter afstemningens opgørelse sender valgbestyrelsen en kopi af valgbogen til økonomi- og indenrigsministeren.