Klimaloven § 12

 1. § 12
  Klimarådet etablerer et klimadialogforum, som skal bistå Klimarådet i deres arbejde.
 2. Stk. 2.
  Medlemmerne af Klimarådets klimadialogforum udnævnes af Klimarådet for indtil 3 år ad gangen.
 3. Stk. 3.
  Klimarådet og klimadialogforummet skal træde sammen mindst en gang årligt inden afgivelse af Klimarådets årlige rapport med anbefalinger, jf. § 4, stk. 1, og forud for øvrige væsentlige udgivelser fra Klimarådet. Drøftelserne ledes af formanden.
 4. Stk. 4.
  Den årlige rapport med anbefalinger, jf. § 4, stk. 1, og øvrige væsentlige udgivelser fra Klimarådet suppleres af et referat af synspunkter fremført i forbindelse med drøftelserne som nævnt i stk. 3.
 5. Stk. 5.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke organisationer og institutioner der indstiller medlemmer til klimadialogforummet.