Klimaloven § 10

 1. § 10
  Klimarådet er et uafhængigt rådgivende ekspertorgan.
 2. Stk. 2.
  Klimarådet består af 1 formand og 8 øvrige medlemmer. Klimarådet vælger 1 kandidat til hver ledig post, som herefter udpeges af klima-, energi- og forsyningsministeren.
 3. Stk. 3.
  Klimarådet sammensættes af eksperter med bred ekspertise og et højt klimarelevant fagligt niveau inden for energi, bygninger, transport, landbrug, miljø, natur, økonomi, klimavidenskabelig forskning og adfærdsforskning af relevans for klimaområdet.
 4. Stk. 4.
  2 af Klimarådets øvrige medlemmer konstitueres som næstformænd.
 5. Stk. 5.
  Formanden og næstformændene udtaler sig på vegne af Klimarådet.
 6. Stk. 6.
  Medlemmerne af Klimarådet udpeges for en periode af 4 år. Genudpegning kan ske én gang. Hvis formanden eller et af de øvrige medlemmer udtræder af rådet før periodens udløb, kan et nyt medlem udpeges for mindre end 4 år i overensstemmelse med proceduren nævnt i stk. 2.
 7. Stk. 7.
  Klimarådet fastsætter en forretningsorden.