Kapitalmarkedsloven § 82

  1. § 82
    En operatør af et reguleret marked skal have ordninger
    1. 1) til kontrol af, at udstedere af omsættelige værdipapirer, som er optaget til handel på det regulerede marked, opfylder deres oplysningsforpligtelser,
    2. 2) som letter det regulerede markeds medlemmers adgang til offentliggjorte oplysninger, og
    3. 3) til regelmæssig kontrol af, at de finansielle instrumenter, der er optaget til handel på det regulerede marked, til stadighed opfylder optagelseskravene i § 75.