Kapitalmarkedsloven § 49

 1. § 49
  Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om:
  1. 1) Pligtmæssige overtagelsestilbud.
  2. 2) Frivillige overtagelsestilbud.
  3. 3) Meddelelse om beslutning om fremsættelse af et tilbud.
  4. 4) Tilbudsdokumentets indhold, herunder tilbudskurs og modydelse, forbud mod indgåelse af aftaler om bonus eller lignende ydelser.
  5. 5) Godkendelse og offentliggørelse af dokumenter og ligebehandling af aktionærer, efter at tilbudsperioden er afsluttet.
  6. 6) En forpligtelse for målselskabets centrale ledelsesorgan til at redegøre for tilbuddets indhold og andre pligter for det centrale ledelsesorgan i relation til et overtagelsestilbud.
  7. 7) Den lovgivning, der finder anvendelse ved overtagelsestilbud, og hvilken myndighed der er kompetent.