Kapitalmarkedsloven § 43

 1. § 43
  Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om:
  1. 1) Besiddelse og meddelelse om besiddelse af aktier, rettigheder til at erhverve, udøve eller afhænde stemmerettigheder og finansielle instrumenter efter §§ 38-40.
  2. 2) Beregningsmetoden for besiddelser af finansielle instrumenter.
  3. 3) Undtagelse fra flagningspligterne i §§ 38-40.
  4. 4) Suspension af aktionærens udøvelse af stemmerettigheder i § 42.