Kapitalmarkedsloven § 253 b

  1. § 253 b
    Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde overtrædelse af artikel 4, stk. 1 og 4-6, og artikel 15, stk. 1 og 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2015/2365/EU af 25. november 2015 om gennemsigtighed af værdipapirfinansieringstransaktioner og vedrørende genanvendelse. Endvidere straffes med bøde overtrædelse af forskrifter udstedt i medfør af artikel 4, stk. 9 og 10, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2015/2365/EU af 25. november 2015 om gennemsigtighed af værdipapirfinansieringstransaktioner og vedrørende genanvendelse, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.
  2. Stk. 2.
    Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder overtrædelse af artikel 13, stk. 1 og 2, og artikel 14, stk. 1 og 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2015/2365/EU af 25. november 2015 om gennemsigtighed af værdipapirfinansieringstransaktioner og vedrørende genanvendelse. Endvidere straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder overtrædelse af forskrifter udstedt i medfør af artikel 13, stk. 3, og artikel 14, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2015/2365/EU af 25. november 2015 om gennemsigtighed af værdipapirfinansieringstransaktioner og vedrørende genanvendelse, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.