Kapitalmarkedsloven § 246

 1. § 246
  Følgende fysiske og juridiske personer skal betale afgift til Finanstilsynet:
  1. 1) Operatører af markedspladser.
  2. 2) Systematiske internalisatorer.
  3. 3) Værdipapircentraler (CSD’er).
  4. 4) Udbydere af dataindberetningstjenester.
  5. 5) Centrale modparter (CCP’er).
  6. 6) Finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder og forsikringsholdingvirksomheder, hvis omsættelige værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked.
  7. 7) Fysiske eller juridiske personer, som anmoder om Finanstilsynets godkendelse af et prospekt i henhold til kapitel 3.
  8. 8) Udstedere.
  9. 9) Værdipapirhandlere.
 2. Stk. 2.
  Afgiften fastsættes i henhold til kapitel 22 i lov om finansiel virksomhed.