Kapitalmarkedsloven § 238

 1. § 238
  Offentliggørelse efter § 234 om sager vedrørende kapitel 5 og 7 skal udsættes eller ske i anonymiseret form, hvis
  1. 1) offentliggørelsen vil medføre uforholdsmæssig stor skade for virksomheden eller den fysiske person,
  2. 2) efterforskningsmæssige hensyn taler imod offentliggørelse,
  3. 3) offentliggørelse vil true den finansielle stabilitet eller
  4. 4) samfundsmæssige hensyn til offentliggørelse af en persons navn må vurderes ikke at være proportionale med hensynet til personen.