Kapitalmarkedsloven § 210 b

  1. § 210 b
    En formidler skal hurtigst muligt videregive oplysninger om aktionærens udøvelse af aktionærrettigheder, som formidleren har modtaget fra en aktionær til udsteder.