Kapitalmarkedsloven § 19

  1. § 19
    Finanstilsynet fører et offentligt register over repræsentanter registreret for en eller flere konkrete udstedelser af obligationer i henhold til dette kapitel.