Kapitalmarkedsloven § 179

  1. § 179
    Et registreret betalingssystem skal meddele Finanstilsynet, hvem der deltager direkte eller indirekte i systemet, og enhver ændring heri.