Kapitalmarkedsloven § 176

 1. § 176
  Deltagere i et registreret betalingssystem skal være en af følgende:
  1. 1) Kreditinstitutter.
  2. 2) Investeringsselskaber.
  3. 3) Offentlige myndigheder.
  4. 4) Indirekte deltagere, jf. § 3, nr. 27.
  5. 5) Juridiske personer, der efter Finanstilsynets vurdering har væsentlig betydning for betalingsafviklingen.