Kapitalmarkedsloven § 175

 1. § 175
  Følgende har adgang til at cleare og afvikle transaktioner på vegne af tredjemand:
  1. 1) Fondsmæglerselskaber.
  2. 2) Kreditinstitutter og investeringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, og som ikke udøver værdipapirhandel gennem en filial eller yder tjenesteydelser her i landet, jf. §§ 30 og 31 i lov om finansiel virksomhed.
  3. 3) Investeringsforvaltningsselskaber.
  4. 4) Forvaltere af alternative investeringsfonde.
  5. 5) Danmarks Nationalbank.
  6. 6) Centralbanker i et land inden for Den Europæiske Union eller i lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område.
  7. 7) Moderniseringsstyrelsen.