Kapitalmarkedsloven § 155

 1. § 155
  De oplysninger, der skal offentliggøres af en udbyder af konsolideret løbende handelsinformation (CTP) i medfør af artikel 6, stk. 1, og artikel 20, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter, skal som minimum indeholde
  1. 1) identifikation af det finansielle instrument,
  2. 2) gennemførelsespris,
  3. 3) transaktionsvolumen,
  4. 4) transaktionstidspunkt,
  5. 5) indberetningstidspunkt,
  6. 6) prisnotering,
  7. 7) identifikation af handelssted i form af
   1. a) den relevante markedspladskode, hvis transaktionen blev gennemført via en markedsplads,
   2. b) koden »SI«, hvis transaktionen blev gennemført via en systematisk internalisator, eller
   3. c) koden »OTC«, hvis transaktionen blev gennemført uden om en markedsplads eller en systematisk internalisator,
  8. 8) angivelse af, at en computeralgoritme hos et fondsmæglerselskab var ansvarlig for investeringsbeslutningen og udførelsen af transaktionen, hvor dette er relevant,
  9. 9) eventuelle særlige betingelser, som transaktionen er underlagt, og
  10. 10) angivelse af eventuelle dispensationer fra forpligtelsen til at offentliggøre oplysninger, der er givet i medfør af artikel 4, stk. 1, litra a eller b, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter, som transaktionen er omfattet af.