Kapitalmarkedsloven § 151

 1. § 151
  De oplysninger, der skal offentliggøres af en godkendt offentliggørelsesordning (APA) i medfør af artikel 20, stk. 1, og artikel 21, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af
  1. 1) identifikation af det finansielle instrument,
  2. 2) gennemførelsespris,
  3. 3) transaktionsvolumen,
  4. 4) transaktionstidspunkt,
  5. 5) indberetningstidspunkt,
  6. 6) prisnotering,
  7. 7) identifikation af handelssted i form af
   1. a) den relevante markedspladskode, hvis transaktionen blev gennemført via en markedsplads,
   2. b) koden »SI«, hvis transaktionen blev gennemført via en systematisk internalisator, eller
   3. c) koden »OTC«, hvis transaktionen blev gennemført uden om en markedsplads eller en systematisk internalisator, og
  8. 8) eventuelle særlige betingelser, som transaktionen er underlagt.