Kapitalmarkedsloven § 120

  1. § 120
    En operatør af en markedsplads skal have klare, redelige og ikkediskriminerende regler for samhusningstjenester.