Kapitalmarkedsloven § 104

  1. § 104
    Finanstilsynet kan, når en operatør af et reguleret marked eller et fondsmæglerselskab anmoder om tilladelse til at drive en organiseret handelsfacilitet (OHF), og på ethvert tidspunkt derefter kræve
    1. 1) en redegørelse for, hvorfor systemet ikke svarer til og ikke kan fungere som et reguleret marked, en multilateral handelsfacilitet (MHF) eller en systematisk internalisator,
    2. 2) en beskrivelse af, hvordan skønnet efter § 103, stk. 2, vil blive foretaget, og
    3. 3) oplysninger om operatørens anvendelse af ejermatchningshandler.