Køretøjsregistreringsloven § 3

 1. § 3
  En traktor, der ganske overvejende anvendes uden for vejene som træk- eller drivkraft for arbejdsredskab, skal ikke registreres i Køretøjsregisteret, hvis traktoren alene anvendes på vejene
  1. 1) til egentransport til og fra arbejdssted eller til og fra reparatør,
  2. 2) som trækkraft for arbejdsredskab til og fra arbejdssted eller til og fra reparatør for arbejdsredskaber,
  3. 3) som trækkraft for påhængsvogn, der er tom eller medfører arbejdsredskab, som er knyttet til traktorens funktion, til og fra arbejdssted eller til og fra reparatør for påhængsvogne eller
  4. 4) til prøvekørsel eller lignende tidsbegrænset kørsel efter tilladelse fra politiet.
 2. Stk. 2.
  En traktor kan ud over kørsel som nævnt i stk. 1 uden registrering i Køretøjsregisteret anvendes på vejene, hvis traktoren på vejene alene anvendes til
  1. 1) vejarbejde på vejområder, der er begrænset på betryggende måde ved afspærring eller afmærkning eller
  2. 2) renholdelse, snerydning el.lign.