Køretøjsregistreringsloven § 17

 1. § 17
  Enhver har efter anmodning adgang til oplysninger, der er registreret i Køretøjsregisteret, om et køretøjs tekniske forhold, synsforhold og forsikringsforhold. Oplysningerne kan gives om et enkelt køretøj, om alle køretøjer eller om grupper af køretøjer. Told- og skatteforvaltningen afgør, om en oplysning skal udleveres. Der udleveres ikke oplysninger om identiteten af et køretøjs ejer eller bruger, jf. dog stk. 2 og 3, eller om skattemæssige forhold, jf. dog registreringsafgiftslovens § 10 a, stk. 2. Told- og skatteforvaltningen kan kræve betaling for omkostninger ved at efterkomme en anmodning om at udlevere oplysninger.
 2. Stk. 2.
  Skatteministeren kan for offentlige myndigheder og for følgende virksomhedstyper m.v. fastsætte regler om terminaladgang til oplysninger i Køretøjsregisteret om identiteten af et køretøjs ejer eller bruger:
  1. 1) Forsikringsvirksomheder, der forsikrer køretøjer.
  2. 2) Autoriserede nummerpladeoperatører.
  3. 3) Parkeringsvirksomheder.
  4. 4) Advokater og inkassovirksomheder.
  5. 5) Genbrugspladser.
  6. 6) Redningstjenester.
  7. 7) Finansieringsvirksomheder.
  8. 8) Virksomheder, der opkræver betaling for brug af veje, broer, færger eller tunneler.
  9. 9) Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring (DFIM).
  10. 10) Øvrige virksomheder, som i varigt og ikke uvæsentligt omfang har behov for sådanne oplysninger for at kunne udføre deres hverv.
 3. Stk. 3.
  Told- og skatteforvaltningen kan efter anmodning fra en udenlandsk myndighed udlevere oplysninger fra Køretøjsregisteret om identiteten af et køretøjs ejer eller bruger til brug for behandlingen af en konkret sag.