Køretøjsregistreringsloven § 1

 1. § 1
  Registrering af køretøjer sker i et for hele landet fælles register for køretøjer (Køretøjsregisteret), jf. dog stk. 4.
 2. Stk. 2.
  I Køretøjsregisteret registreres oplysninger om hvert enkelt køretøj og om køretøjets tilhørsforhold.
 3. Stk. 3.
  Skatteministeren fastsætter regler om registrering i Køretøjsregisteret.
 4. Stk. 4.
  Kongehusets, forsvarets og Beredskabsstyrelsens køretøjer skal ikke registreres i Køretøjsregisteret. Forsvarsministeren fastsætter regler om registrering af disse køretøjer.