Købeloven § 78

 1. § 78
  Lider salgsgenstanden af en mangel, har køberen valget mellem
  1. 1) afhjælpning af mangelen,
  2. 2) levering af en anden genstand, der stemmer overens med aftalen (omlevering),
  3. 3) et passende afslag i købesummen eller
  4. 4) ophævelse af købet, hvis mangelen ikke er uvæsentlig.
 2. Stk. 2.
  Køberen kan ikke kræve omlevering eller afhjælpning, hvis gennemførelse af den valgte beføjelse er umulig eller vil påføre sælgeren uforholdsmæssige omkostninger. Der skal herved tages hensyn til salgsgenstandens værdi uden mangler, mangelens betydning, og om anden beføjelse kan gennemføres uden væsentlig ulempe for køberen.
 3. Stk. 3.
  Tilbyder sælgeren afhjælpning eller omlevering, kan køberen ikke kræve et passende afslag i købesummen eller ophævelse af købet.
 4. Stk. 4.
  Sælgeren skal opfylde krav eller tilbud om afhjælpning eller omlevering inden for rimelig tid, uden udgift og uden væsentlig ulempe for køberen, jf. § 79. Sker dette ikke, kan køberen kræve et passende afslag i købesummen, ophævelse af købet, omlevering eller, for så vidt dette kan ske uden uforholdsmæssige omkostninger, lade mangelen afhjælpe for sælgerens regning.