Jordforureningsloven § 82

 1. § 82
  Kommunalbestyrelsens, regionsrådets og miljø- og fødevareministerens afgørelser kan påklages af
  1. 1) afgørelsens adressat,
  2. 2) enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, og
  3. 3) Sundhedsstyrelsen.
 2. Stk. 2.
  Kommunalbestyrelsen kan påklage regionsrådets afgørelser, regionsrådet kan påklage kommunalbestyrelsens afgørelser, og kommunalbestyrelsen og regionsrådet kan påklage ministerens afgørelser.
 3. Stk. 3.
  Ministeren kan fastsætte regler om, at afgørelser efter loven kan påklages af bestemte myndigheder i andre lande.