Jordforureningsloven § 78

  1. § 78
    Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, at afgørelser, der er af mindre betydning, ikke kan påklages til anden administrativ myndighed.