Jordforureningsloven § 37

 1. § 37
  Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte nærmere regler om Miljøstyrelsens, regionsrådenes, kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommunes og Udbetaling Danmarks behandling af sager efter værditabsordningen, herunder om
  1. 1) afgivelse af tilsagn om lån eller garanti for lån,
  2. 2) hvilke oplysninger og hvilken dokumentation ejeren skal fremsende med anmodningen, samt om hvilken form anmodningen skal have,
  3. 3) undersøgelser, oprydning og vurdering af sagerne,
  4. 4) regionsrådenes underretning til ministeren om sager efter værditabsordningen og
  5. 5) erhvervelse og salg af materiel og fast ejendom efter værditabsordningen.