Jordforureningsloven § 36

  1. § 36
    Miljø- og fødevareministeren kan som en del af værditabsordningen afholde udgifter, herunder yde tilskud, til information, administration, revision, evaluering og til resultatformidling m.v.