Jordforureningsloven § 20

  1. § 20
    Oversigtens prioritering kan fraviges, og der kan gennemføres projekter, der ikke er anført på oversigten, hvis det skønnes nødvendigt, jf. dog § 19, 3. pkt.