Jordforureningsloven § 15

 1. § 15
  Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte nærmere regler om
  1. 1) formen og indholdet af ansøgninger efter § 8, stk. 1 og 2, og samarbejdet mellem kommunalbestyrelsen og regionsrådet efter § 8 a,
  2. 2) tilfælde, hvor tilladelse efter § 8, stk. 1 og 2, ikke er nødvendig, herunder ved mindre bygge- og anlægsarbejder,
  3. 3) indholdet af lokale regler efter § 8, stk. 9, og § 9, stk. 3, og om offentliggørelse heraf, herunder udelukkende digitalt,
  4. 4) tidsfrister og procedurer for forureningskortlægningen og om regionsrådenes pligt til at underrette andre myndigheder,
  5. 5) indholdet af og kriterier for kortlægningen af arealer samt om, at nærmere angivne forudsætninger skal lægges til grund for kortlægningen, og
  6. 6) indholdet af og tidsfrister, procedurer og kriterier for nuancering af kortlægningen efter § 12 a af en ejendom, der anvendes til bolig.