Jordforureningsloven § 10

  1. § 10
    Hvis en ejer eller bruger ikke gennemfører et påbegyndt projekt, der er meddelt tilladelse til, jf. § 8, eller afslutter en påbegyndt oprydning, der er fastsat som vilkår for en tilladelse, kan kommunalbestyrelsen fastsætte en frist for færdiggørelse af projektet eller oprydningen. Hvis fristen overskrides, kan kommunalbestyrelsen meddele ejeren eller brugeren påbud om, at grunden skal bringes i en miljøtilstand, der ikke er ringere end tilstanden før påbegyndelsen af projektet eller oprydningen.