Jordfordelingsloven § 28

  1. § 28
    Loven træder i kraft den 1. juli 2005, jf. dog stk. 2.
  2. Stk. 2.
    (Udelades)
  3. Stk. 3.
    Loven har virkning for jordfordelingssager, der har skæringsdag den 1. januar 2006 eller senere. Jordfordelingssager, der har skæringsdag til og med den 31. december 2005, behandles efter bestemmelserne i lov om jordfordeling mellem landejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 318 af 25. april 1996.