Jordfordelingsloven § 19

 1. § 19
  Fast ejendom, der er købt i medfør af § 11, skal hovedsagelig sælges som led i en jordfordeling til
  1. 1) personer, der opfylder erhvervelsesreglerne i lov om landbrugsejendomme,
  2. 2) anden offentlig myndighed, jf. § 22 i lov om landbrugsejendomme,
  3. 3) en almen vandforsyning, jf. § 23 i lov om landbrugsejendomme, eller
  4. 4) en fond, der har opnået en forhåndsgodkendelse eller konkret tilladelse, jf. § 24 i lov om landbrugsejendomme.
 2. Stk. 2.
  Salg af de købte ejendomme skal ske til fremme af de i § 1, nr. 1-5, nævnte formål, eventuelt ved fastsættelse af særlige driftsbestemmelser.
 3. Stk. 3.
  Salg skal ske på de for den offentlige myndighed bedst mulige vilkår.
 4. Stk. 4.
  Uafhændede ejendomme kan udlejes eller bortforpagtes.