Jordfordelingsloven § 11

  1. § 11
    Miljø- og fødevareministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, kan ved aftale med ejeren købe fast ejendom til opfyldelse af de i § 1 nævnte formål.