Jobpræmieloven § 7

  1. § 7
    Jobpræmien er skattefri. Præmien medregnes ikke ved beregning af tilskud efter lov om individuel boligstøtte og lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, enkeltydelser efter lov om aktiv socialpolitik og enkeltydelser efter lov om integration af udlændinge i Danmark.