Jobpræmieloven § 13

  1. § 13
    Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.