Jernbaneloven § 83

 1. § 83
  Havarikommissionen bestemmer omfanget af og formen for de undersøgelser, der foretages i anledning af en ulykke eller hændelse på jernbaneområdet, jf. dog stk. 2-6.
 2. Stk. 2.
  Havarikommissionens undersøgelser vedrører ikke spørgsmålet om placering af skyld eller erstatningsansvar.
 3. Stk. 3.
  Havarikommissionen skal give den relevante infrastrukturforvalter, de involverede jernbanevirksomheder, Trafikstyrelsen, agenturet, ofrene og deres familie, ejere af beskadigede genstande, fabrikanter, involverede beredskabstjenester og repræsentanter for personale og brugere mulighed for at fremlægge relevante tekniske oplysninger med henblik på at forbedre undersøgelsesrapportens kvalitet.
 4. Stk. 4.
  Havarikommissionen skal tage hensyn til ofrenes og deres families rimelige behov og holde dem underrettet om de fremskridt, der er gjort i undersøgelsen.
 5. Stk. 5.
  Havarikommissionen skal høre og underrette alle parter om undersøgelsens resultater.
 6. Stk. 6.
  Transportministeren kan anmode Havarikommissionen om at foretage yderligere undersøgelser i en sag.
 7. Stk. 7.
  Havarikommissionen kan genoptage en afsluttet undersøgelse, såfremt der fremkommer nyt og væsentligt materiale i sagen.