Jernbaneloven § 81

 1. § 81
  Havarikommissionen undersøger alvorlige ulykker på jernbaneområdet i Danmark.
 2. Stk. 2.
  Havarikommissionen kan undersøge øvrige ulykker og hændelser på jernbaneområdet i Danmark.
 3. Stk. 3.
  Havarikommissionen kan endvidere iværksætte undersøgelser i forbindelse med alvorlige ulykker, ulykker og hændelser på jernbaneområdet i udlandet, såfremt den kompetente udenlandske myndighed anmoder herom.
 4. Stk. 4.
  Indleder Havarikommissionen en undersøgelse efter stk. 1 og 2, underretter Havarikommissionen inden 7 dage agenturet herom. Havarikommissionen oplyser agenturet om dato og tidspunkt for ulykken eller hændelsen og om stedet og ulykkens eller hændelsens karakter og konsekvenser med hensyn til dræbte og tilskadekomne og materielle skader.