Jernbaneloven § 39 b

  1. § 39 b
    Det kræver godkendelse fra Trafikstyrelsen at tage jernbaneinfrastruktur eller køretøjer i brug på en bybane.
  2. Stk. 2.
    Trafikstyrelsen kan udstede typegodkendelse til køretøjer efter stk. 1.
  3. Stk. 3.
    Trafikstyrelsen fastsætter regler om godkendelse af køretøjer og jernbaneinfrastruktur, herunder om, at visse forhold kan undtages fra godkendelse.