Jernbaneloven § 29 a

  1. § 29 a
    Transportministeren kan afvise nye anlæg og omfattende ændringer på eksisterende anlæg på, i tilknytning til og i nærheden af jernbanenettet, når det er nødvendigt af hensyn til jernbanenettets funktionalitet og sikkerhed.
  2. Stk. 2.
    Transportministeren kan fastsætte nærmere regler om afvisning af projekter omfattet af stk. 1.