Jernbaneloven § 10

  1. § 10
    Ansøgere, der ikke er jernbanevirksomheder, skal have en godkendelse af infrastrukturforvalteren for at kunne reservere jernbaneinfrastrukturkapacitet på et givet tidspunkt på infrastrukturforvalterens baneafsnit.
  2. Stk. 2.
    Banedanmark fastsætter nærmere regler om vilkår for godkendelse af ansøgere, jf. stk. 1.
  3. Stk. 3.
    Infrastrukturforvaltere, der stiller jernbaneinfrastruktur til rådighed for andre, kan ligeledes fastsætte vilkår for godkendelse af ansøgere, jf. stk. 1.