Jagt- og vildtforvaltningsloven § 43

  1. § 43
    Personer, der har jagttegn, skal årligt indberette deres vildtudbytte til miljø- og fødevareministeren.
  2. Stk. 2.
    Miljø- og fødevareministeren fastsætter nærmere regler om indholdet og formen af samt tidspunktet for indberetningen, herunder at indberetningen skal ske digitalt. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om fravigelse af kravet i stk. 1 i det tilfælde, hvor en jagttegnsberettiget efter 1 eller flere år uden indløsning af jagttegn vil forny sit jagttegn.