Jagt- og vildtforvaltningsloven § 43

  1. § 43
    Personer, der har jagttegn, skal årligt indberette deres vildtudbytte til miljøministeren.
  2. Stk. 2.
    Miljøministeren fastsætter nærmere regler om indholdet og formen af samt tidspunktet for indberetningen, herunder at indberetningen skal ske digitalt. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om fravigelse af kravet i stk. 1 i det tilfælde, hvor en jagttegnsberettiget efter 1 eller flere år uden indløsning af jagttegn vil forny sit jagttegn.