Jagt- og vildtforvaltningsloven § 41

  1. § 41
    Miljøministeren fastsætter regler om gyldighedstiden for jagttegn.
  2. Stk. 2.
    Efter udløbet af gyldighedstiden kan jagttegnet fornys, hvis indehaveren stadig opfylder betingelserne for at erhverve jagttegn og har indberettet vildtudbytte i henhold til § 43.
  3. Stk. 3.
    Fornyelse af jagttegn kan gøres betinget af, at den pågældende aflægger en eller flere prøver, jf. § 40, stk. 3.