Jagt- og vildtforvaltningsloven § 4

  1. § 4
    Jagt må kun finde sted i tiden fra solopgang til solnedgang.
  2. Stk. 2.
    Miljøministeren kan for visse bestemte vildtarter fastsætte regler, der udvider eller begrænser det tidsrum, der er nævnt i stk. 1. Reglerne kan omfatte hele landet, nærmere afgrænsede områder, fiskeriterritoriet eller dele heraf.