Jagt- og vildtforvaltningsloven § 30

 1. § 30
  Hegn, der tillader passage af vildt, skal indrettes således, at vildtets mulighed for passage er ens fra begge sider af hegnet.
 2. Stk. 2.
  Undtaget fra reglen i stk. 1 er
  1. 1) hegn, der er etableret i forbindelse med udsætningspladser for vildt,
  2. 2) hegn, der har til formål at hindre vildtets adgang til skovkulturer, og
  3. 3) hegn langs veje og jernbaner.